Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Ξεκινήσαμε!

Ικεάεσσα
Ιδιόρρυθμη Κοινωνική Ένωση Αλληλεγγύης, Εργασιακή Συνεταιριστική Σύμπραξη Ανέργων

Γ. Παπαμιχαήλ 35, 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ. Τηλέφωνα 210 46 53 504,
Γουατσάπ 69 78 157 451, Βόνταφων: 69 43 746 640

Ιστολόγιο: http://ikeaessa.blogspot.gr Ημέηλ: troxartes@gmail.com

Σαλαμίνα 14 Σεπτεμβρίου 2014

Στις 14 Σεπτέμβρη 2010 ιδρύθηκε η κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της ανεργίας», για την δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από την ίδρυση σωματείου και συνεταιρισμού ανέργων.
Πάντα αισιόδοξοι, προσπαθήσαμε και συνεχίζουμε να προσπαθούμε, το κατά δύναμη, για ατομική και κοινωνική προκοπή, για καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, για την κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη, για καλό σήμερα και καλύτερο αύριο. Ο εφησυχασμός δεν μας ταιριάζει. Άλλωστε, με ό,τι κάνουμε, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα περισσότερο από την ανεργία μας. Αλλά θα κερδίσουμε ένα καλλίτερο μέλλον, θα κερδίσουμε το αύριο!

Από νωρίς αντιληφθήκαμε ότι ο μόνος τρόπος εξόδου από την κρίση, την ανεργία μας και την οικονομική ανέχεια, είναι η συνεργασία των ανέργων, η δημιουργία κοινών επιχειρήσεων, η εκμετάλλευση όλων εκείνων των ανεκμετάλλευτων καταστάσεων και παραμέτρων της οικονομίας, με πρωτότυπους, καινοτόμους και δημιουργικούς τρόπους, με νέες ιδέες, με όραμα για το μέλλον. Το να περιμένουμε κλεισμένοι στα σπίτια μας, ο καθένας μόνος του, να περάσει η οικονομική κρίση είναι μια πράξη το λιγότερο κουτή.

Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μαζί ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από αυτόν του αγώνα. Αγωνιζόμαστε χωρίς να μας πτοεί τίποτα και θα πετύχουμε, είμαστε αναγκασμένοι να πετύχουμε!

Έτσι λοιπόν, η κίνηση «Ανώνυμοι Άνεργοι κατά της Ανεργίας» ίδρυσε την Ιδιόρρυθμη Κοινωνική Ένωση Αλληλεγγύης, Εργασιακή Συνεταιριστική Σύμπραξη Ανέργων, στο εξής Ικεάεσσα, με βασικό σκοπό την σύσταση Κοινωνικής Επιχείρησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας, τόσο των μελών της όσο και άλλων, και για την εργασιακή, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ανάπτυξή τους, μέσα από καινοτόμες και πρωτότυπες επιχειρηματικές ενέργειες και δράσεις.
Η Ικεάεσσα είναι εκούσια ένωση φυσικών προσώπων και απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνο από Μελή, τα οποία αποδέχονται πλήρως και τηρούν απόλυτα και απαρέγκλιτα το Καταστατικό και τους όρους, τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί εξ αρχής, καθώς και σε ό,τι τεθεί σε εύθετο χρόνο ή τροποποιηθεί με απόφαση της Διοίκησής της.
Η Ικεάεσσα είναι ανοικτή σε όλους τους ανέργους, αλλά μπορούν να συμμετάσχουν και εργαζόμενοι ανασφάλιστοι, ωρομίσθιοι, ημιαπασχολούμενοι, συμβασιούχοι, εποχιακοί, όσοι δεν έχουν 12μηνη συνεχή εργασία ή εργάζονται υπό επισφαλές εργασιακό καθεστώς, αμειβόμενοι με λιγότερο μισθό, ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι κλπ.
Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν και επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, χρηματοδότες, χορηγοί, διαφημιστές, διαφημιζόμενοι, υποστηρικτές, επενδυτές και όποιος το επιθυμεί, για οποιοδήποτε θεμιτό λόγο, στόχο και σκοπό. Τα νομικά πρόσωπα, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο

Η εγγραφή στην Ικεάεσσα αποτελεί προσωπική επιλογή του κάθε ενδιαφερομένου, άνεργου ή άλλου, είναι προαιρετική, δωρεάν, ανώνυμη και δεν ενέχει κανενός είδους υποχρεώσεις, δεσμεύσεις ή απαιτήσεις. Αντίθετα η Ικεάεσσα δεσμεύετε απέναντι στο κάθε μέλος για τις όποιες επιλογές, ενέργειες, πράξεις ή/και ανακοινώσεις της.
Άνεργος που γίνεται μέλος, δεν χάνει την ιδιότητα του ανέργου.


Η λειτουργία της Ικεάεσσας διέπεται από τις διατάξεις Καταστατικού Χάρτη ο οποίος καθορίζει ρητά τους σκοπούς και στόχους της. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο αποκλειστικά από Μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Προσωρινά και μέχρι την σύσταση επιχείρησης, η Ικεάεσσα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή με επικεφαλής τον Διαχειριστή της, τα Μέλη της οποίας απαρτίζουν και το λεγόμενο Συμβούλιο των Ιδρυτών.
Ο Διαχειριστής διοικεί την Ικεάεσσα κατά πλήρη αρμοδιότητα, κατανέμει επί μέρους αρμοδιότητες και έχει την πλήρη ευθύνη, εις ολόκληρο, για τις αποφάσεις τις πράξεις και τις κάθε είδους ενέργειές του.
Το προσωρινό Καταστατικό της Ικεάεσσας, το οποίο θα συμπληρώνετε και θα διαμορφώνεται σταδιακά μέχρι την σύσταση Εταιρείας. περιέχει στοιχεία από τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα στο ιστολόγιο των Ανώνυμων Ανέργων http://anonymoi-anergoi.blogspot.gr/ και στηρίζεται πάνω σε Νόμους και Διατάξεις.
Κύριος εκφραστής και ερμηνευτής του Καταστατικού είναι ο Διαχειριστής και κατ’ επέκταση -με δικαίωμα αρνησικυρίας- η Διοικούσα Επιτροπή και η Γενική Συνέλευση των Συμμετεχόντων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η Ικεάεσσα, και μέχρι την σύστασή επιχείρησης, δέν θα συναλλάσσεται οικονομικά με μη μέλη της, καθώς δέν διαθέτει ταμείο, και ως εκ τούτου δέν δέχεται, δέν εισπράττει και δέν διαχειρίζεται χρήματα.
Όλα τα αναφερόμενα οικονομικά ή άλλα μεγέθη σχετικά με την κίνηση και την ίδρυση της εταιρείας, που θα δημοσιοποιούνται κατά καιρούς προς γνώση των μελών της, δέον να υπολογίζονται ως καθαρά συμβολικά, εικονικά και άνευ οικονομικής αξίας. Αυτά θα υλοποιηθούν και θα ενσωματωθούν στην εταιρεία μετά την ονομαστικοποίηση όλων των συμμετοχών και την σύστασή της.

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές ή δεσμεύσεις που αφορούν την Ικεάεσσα πραγματοποιούνται μόνο στο όνομα του Διαχειριστή της και αναγνωρίζονται μόνο με την ύπαρξη νόμιμων παραστατικών στοιχείων.

Οποιαδήποτε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής συμπληρώνει, αντικαθιστά ή ακυρώνει κάθε παρόμοια προηγούμενη.

Για περισσότερες πληροφορίες


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εξηγήσεις, διευκρινήσεις και πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Ικεάεσσα, από τον Διαχειριστή της κ. Γιάννη Σ. Στεφάνου.